Acest site este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman (PO CU).

Restaurant - copy
Competitivi pentru secolul XXI
Mecanic - copy
Competitivi pentru secolul XXI
Mecanic
Competitivi pentru secolul XXI
Hotel
Competitivi pentru secolul XXI
Restaurant
Competitivi pentru secolul XXI
Restaurant2
Competitivi pentru secolul XXI
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Asociația Societatea de Cercetare în Leadership, Management, Marketing și Cultură Organizațională, implementează proiectul cu titlul "Competitivi pentru secolul XXI", cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și anunță continuarea campaniei de informare și promovare a activităților proiectului. Astfel, elevii de la Liceul de Industrie Alimentara Craiova au început  stagiul de pregătire practică la agenții economici. Elevii clasei  a XI-a F - învățământ profesional dual au mers la agentii economici  unde sunt îndrumați de tutorele lor. Tainele meseriei de ospătar completează străduința bucătarului și pe cea a cofetarului, printr-o servire corespunzătoare oferită clienților. Experții liderului de proiect au apreciat participarea si interesul manifestat de elevii participanți în aceste doua săptămâni la stagiul de practică.

Obiectivul general al proiectului/scopul proiectului îl reprezintă creșterea competențelor profesionale și a gradului de ocupare pentru viitorii absolvenți ai  Liceului de Industrie Alimentară Craiova. Proiectul facilitează dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale elevilor în cadrul stagiilor de practică, orientarea lor în carieră și promovarea parteneriatelor ce facilitează tranziția de la școală la viața activă. Grupul țintă este alcătuit din 200 de elevi. În cadrul proiectului, elevii din grupul țintă vor beneficia de stagii de practică organizate la angajatori cu activitate performantă din punct de vedere economic. Cel puțin 25% din stagiile de practică se vor realiza în întreprinderi ce activează în domenii de specializare inteligentă conform Anexei 5 Lista codurilor CAEN aferente direcțiilor de politică industrială menționate în Strategia Naționala pentru Competitivitate 2014-2020. Întreprinderile au fost identificate în strânsă corelație cu calificările obținute în cadrul unităților de învățământ din rândul cărora se va selecta grupul țintă. 

Beneficiile pe termen lung ale proiectului:

 • va crește calitatea pregătirii profesionale a membrilor grupului țintă; 
 • va crește numărul absolvenților cu studii profesionale și liceale care își găsesc un loc de muncă în 6 luni de la finalizarea studiilor; 
 • va crește productivitatea muncii în întreprinderile ce vor angaja elevii participanți la activitățile din prezentul proiect având deprinderi de muncă formate în timpul stagiilor de practică, după angajare, elevii vor participa activ la activitatea economică a întreprinderii fără a mai fi nevoie de stagii de instruire prealabila; 
 • va crește numărul de persoane cu un traseu profesional optim (elevii din grupul țintă vor beneficia de consiliere profesionala și de cunoașterea condițiilor de muncă la potențialii angajatori). 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. Creșterea competentelor profesionale a 200 de elevi prin participarea la stagii de practică performante organizate în cadrul proiectului.
 2. Consilierea și orientarea profesionala a 200 de elevi din grupul țintă.
 3. Realizarea de parteneriate sustenabile între furnizorii de educație și formare profesionala și partenerii din sectorul privat, pentru facilitarea tranziției elevilor de la școală la un loc de muncă.
 4. Creșterea motivației elevilor din grupul țintă de a învăța bine o meserie prin activități inovative.

Elevii din grupul țintă vor participa la competiții profesionale, concursuri pe meserii, cei mai buni elevi vor fi premiați.

În ultimii ani, stagiile de practică au devenit o forma importantă de intrare pe piața muncii. Prin sprijinirea accesului a 200 elevi la stagii de practică în sectoare economice cu potențial competitiv identificat prin SNC 2015-2020 , proiectul contribuie la îndeplinirea priorității 4 „Promovarea celor 10 sectoare de viitor”.

Echipa ASCLMMCO

În cadrul proiectului ”Competitivi pentru Secolul XXI”, proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Asociația Societatea de Cercetare în Leadership, Management, Marketing și Cultură Organizațională a derulat mai multe ateliere de lucru la Liceul Tehnologic ”George Bibescu” Craiova, adresate în special elevilor, cu vârste cuprinse între 14 și 20  de ani, preocupați de posibilitățile de angajare la nivel local și regional.

Un astfel de atelier de lucru, cu tema ”Cum îmi aleg angajații?”, a avut loc în data de 10 mai 2021, având ca partener de practică societatea comercială SC LIMROM SRL, stație de inspecție tehnică periodică (ITP), reprezentată de administrator, Licuț Eugen.

 În cadrul evenimentului, participanții, 7 elevi de clasa a X-a, au aflat care sunt atribuțiile și responsabilitățile unui mecanic auto:

 • Face inspecția autovehiculului, stabilește diagnosticul și identifică piesele auto care trebuie înlocuite;
 • Face lucrările de reparații auto pe care i le-a repartizat responsabilul de atelier, stabilite conform comenzilor deschise; acest lucru înseamnă că o să repare și o să înlocuiască diferite piese, ansambluri și subansambluri, precum și accesoriile acestora (ex.: motoare, alternatoare, cutii de viteză, ambreiaje, sisteme de frânare, sisteme mecanice, hidraulice și pneumatice etc.);
 • Ia hotărâri cu privire la procedurile de reparații;
 • Răspunde de efectuarea corectă și la timp a acestor reparații;
 • Stabilește care e necesarul de piese de schimb și dă mai departe comenzile necesare;
 • Anunță șeful de service în cazul în care constată și alte probleme decât cele care au fost consemnate în primă fază;
 • Prezintă clientului piesele deteriorate;
 • Răspunde direct de calitatea lucrărilor pe care le-a executat;
 • Are obligația de a executa oricare alte sarcini pe care ți le dă șeful tău direct;
 • Participă la instructaje SSM (securitate și sănătate în muncă) și PSI (prevenirea și stingerea incendiilor);

De asemenea, elevii au aflat că un  tehnician prestații vehicule își desfăsoară activitatea în stații ITP care efectuează inspectii tehnice periodice, în ateliere de rcparații auto prevăzute cu echipamente și instalatii corespunzătoare, sau la firme producatoare sau importatoare de vehicule rutiere.

Reprezentantul LIMROM a identificat a serie de probleme, în ceea ce privește salariații tineri sau elevii care desfășoară activități de training sau se înscriu pentru practică:

 • Înregistrarea unui număr mare de absențe, motivație scăzută, lipsă de interes, încredere scăzută în mediul economic din România, oboseală, abilități sociale reduse;
 • Existența unui număr mare de tineri ai căror părinți au un stil parental indiferent, neglijent, sunt plecați în străinătate sau fac parte din comunități sărac sau provin din familii dezorganizate.
 • Cadre didactice prea puțin pregătite în gestionarea situațiilor de absenteism școlar, evaluarea subiectivă, comunicarea defectuoasă elev-profesor, practici educative percepute de elevi ca fiind nedrepte, frustrante.

S-au propus și soluții pentru ameliorarea acestor probleme:

 • Monitorizarea frecvenței școlare;
 • Identificarea cauzelor absenteismului;
 • Asigurarea unui climat de intercomunicare, de cunoaștere, de înțelegere, de ajutor și sprijin reciproc;
 • Motivarea frecventării școlii;
 • Îmbunătățirea relației elev-profesor, astfel încât elevul să capete o mai mare încărcătură afectivă și încredere în sine;
 • Atragerea părinților în viața școlii prin organizarea de activități comune, la care să participe elevi, părinți, profesori, diriginți.

   Totodată, în cadrul întâlnirii s-a pus accentul pe dotarea atelierelor de lucru din școli, ținînd cont de faptul că o bună parte a activității de practică se desfășoară în școală și doar stagiul propriu-zis programat în luna mai a fiecărui an se desfășoară la agenți economici.

Astfel, școlile se pot interesa cu privire la programe cu finanțare europeană pentru dotarea atelierelor sau pot cere sprijinul agenților economici, care pot sponsoriza sau dota aceste ateliere.

Pagina 1 din 2

Alte programe

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Autentificare

© 2020 CompetitiviXXI. Toate drepturile rezervate. Realizat de ConsiServ.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.